Contact Us

Click here to view our location.

If you have any yêu cầu or thắc mắc, xin vui lòng possible ngán ngại liên hệ với chúng tôi, cùng cách sử dụng chi tiết below or the hình thức liên lạc trên right of this page.

Ban Mê Dakruco Hotel
3/3 đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: + 84-58-3522499

              + 84-58-3526500

Fax: + 84-58-3521035

Email:  sales@banmedakruco.com 

 Mr  Mrs  Ms
Please, enter the code exactly as you see it

Submit Reset